Arbeidet startet opp i september 2010 og skal stå klart i mai 2012. Kontrakten er på 13 mill. og det er en spennende jobb med litt nye utfordringer.

Vi har sprengt ut et 12 meter dypt fundamenthull for en søyle som skal bære en kommunikasjonskulvert, med et fritt spenn på 30 meter over Hillevågstunnelen. Dette pga. at vegvesenet har planer om å støpe enda et tunnelløp ved siden av eksisterende Hillevågstunnel. Videre er det sprengt omtrent 5000-6000 m3 med fjell. Vi er nesten ferdig med va-anlegg og opparbeidelse av Bjaalandsgaten.

Driftsleder er Ole Bent Nese, Anleggsleder er Tore Harestad.