Vassbakk og stol er underentreprenør for Skanska, der vi har ansvar for alt gravearbeider. Oppstart var november 2011.

Forus er et område med særdeles dårlige grunnforhold. Dette skyldes at det frem til 1908 var et innlandsvatn kalt «Stokkavatenet». De ble da drenert ut for å gi plass til dyrket mark.
Grunnforholdene er noe som har gitt dette prosjektet en utfordring. Deler av anleggsområdet ble kalks/sement stabilisert før vi kunne ta fatt på VA arbeidene og vei oppbygningen.

Vi har lagt deler av Forus kanalen i 2x1200mm rør, samt lagt om en gammel 600mm vannledning. Deler av sårbart fibernett er lagt i kabelkanaler.

Vi er nå i fullgang med ferdigstillelse.

Byggherre: Statensvegvesen
Hovedenreprenør: Skanska Norge.

Driftsleder : Ole Bent Nese

Formann : Richard Hafver