Vassbakk & Stol starter nå før sommerferien med arbeider for Bergen komune i Fyllingsdalen. Vi skal lage bussholdeplass med snusløyfe for erstatningsskolene i Fyllingsdalen som er under oppføring: Løvås erstatningsskole og Lynghaugparken erstatningsskole.

Dette er en totaltentreprise for Bergen kommune og arbeidet vil avsluttes før skolestart.

Det skal lages snusløyfe for busser, bussholdeplass med plass for 4 busser og buss trasee inn til snuplass.

Kontraktssum: 6,9 mill

Anleggsleder: Thomas Jenssen

Formenn: Kai Ove Pedersen og Johnny Skjoldal