Prosjektet i Førresbotn tar virkelig form om dagen, og formann Otto Vold har hendene fulle med mange oppgaver. På anlegget har vi i drift fem maskiner, to lastebiler, en hjullaster, en vals og en traktor for å holde tritt med fremdriftsplanen.

De siste månedene har grøftearbeider, oppfylling, veier, natursteinsmuring og betongarbeid hatt hovedfokus.

Utfordringer med å la trafikken flyte tar vi virkelig på alvor, og har foretatt en del tiltak for å sørge for å holde denne gående. Ved store inngrep på E134 har nattarbeid vært nødvendig.

Moralen og stemningen på anlegget er på topp 🙂