Den jobben startet i begynnelsen på mai 2012 og skal være ferdig til ferien sommer 2013.
Jobben er å forlenge to stk betongkulverter, etablere 650m med midtdeler, ca 1200m med ramper og lokalveger.

Det skal tilføres ca 26000m3 med stein, kjøres bort ca 25000m3 med jord og løsmasser.Det skal etableres ca1200m med forskjellige grøfter,1700 m2 med natursteinsmur,500m med støyskjerm samt rekkverk og lys.

For øyeblikket er vi så heldig å ha med oss formann Svenn Stakkestad til å starte opp prosjektet, så vil formann Otto Vold overta etter hvert som han blir ferdig i Sveiven og Tømmerdalen. Anleggsleder for prosjektet er Richard Kvalevaag.

 

HUSK: Det er satt ned fartsgrense fra 70km/t til 40km/t i anleggsområdet.