Fredag 3. juli kl. 13.00 var Vassbakk & Stol ferdig med tunnelarbeidene i Førretunnelen.

Arbeidene startet 2. mars med riving av tunnelinnredning, gammel elektro og portal.

Skanska tunnel med Jo Furunes i spissen, har strosset/utvidet tunnelen. Det er sprengt og strosset gjennom hele tunnelen, men utvidelsen er størst i enden mot Førrestjørn der det er utvidet med en siktsone. I enden mot Førresbotn har vegvesenet beholdt den gamle portalen. Hele tunnelen er vann- og frostsikret, samt at det også er utført et komplett sikringsarbeid med sprøytebetong og bolter.

Skanska IBM har laget ny portal. På grunn av vegen som skal gå over portalen og høyden inn mot krysset i Fjellvegen, er det laget en litt utradisjonell firkantet portal. Skanska IBM, og da særlig formannen på anlegget, Ståle Edland fortjener skryt for meget godt og raskt utført arbeid.

Samarbeidet med Skanska i Førre, er en videreføring av samarbeidet vi hadde på prosjektet Skjoldavik – Solheim. Takk til Skanska for godt samarbeid!

Vassbakk & Stol har masseutskiftet deler av tunnelen. Det er lagt ny overvannsledning og drens. Det er også satt tilhørende sandfangkummer.Videre er det også lagt 7-8000 meter trekkerør, samt at det er lagt ny asfalt, støpt føringskant, sinusfrest og oppmerket. Det er også støpt fundament til støyskjerm langs veg i dagen.

Det er levert og mentert komplett tunnelelektro. Apply med Erling Gresvild Olsen og Alexander Munthe har stått på og jobbet på spreng for å bli ferdige. Takk også til disse for meget godt utført arbeid!

Til sist en stor takk til alle våre ansatte med Formann Otto Vold i spissen, som har gjort en knallbra jobb på anlegget!!

 

Hilsen Rune Stumo
Anleggsleder