– Dette er helt fantastisk. Det å vinne denne prisen topper alt, uttalte Inge Jan Thorsen, adm. dir. i Vassbakk & Stol, etter at det ble klart at E 134 Skjoldavik – Solheim stakk av med førsteprisen i den prestisjefylte kåringen av Årets Anlegg 2015.

De andre nominerte var Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund og E136 Tresfjordbrua i Vestnes i Møre og Romsdal.

Prisen for Årets Anlegg omtales gjerne som en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt. Dette omfatter blant annet god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø, innovasjon, og ikke minst samarbeid mellom aktørene i gjennomføringen og kvaliteten på sluttproduktet.
 

Juryens begrunnelse:

«E134 Skjoldavik – Solheim er et flott og fremtidsrettet veiprosjekt utført med stor omsorg for oppgaven og nærmiljøet. Tekniske utfordringer knyttet til nærliggende bebyggelse, lokalt naturmiljø og næringsvirksomhet er løst på en imponerende måte. Prosjektet gjør en forskjell med tryggere skolevei og regional gjennomgangstrafikk som føres utenfor tettbebyggelsen. Fortløpende dialog og løsningsorienterte parter har bidratt til effektiv produksjon uten uhell med entusiasme og god samhandling mellom partene. Veien kunne tas i bruk fire måneder tidligere enn planlagt og med riktig kvalitet. Et vellykket prosjekt som til fulle tjener sin hensikt.»
 
20150916-_DSC5547-Edit
 
 
E 134 Skjoldavik – Solheim er en del av stamvegen mellom Haugesund og Drammen. Prosjektet omfatter 2,8 km ny veg med midtdeler, samt fem km med sideveger, gang- og sykkelveger, ramper og jordbruksveger. Det er sju bruer i prosjektet. Ei E 134 bru, gang- og sykkelvegbru, bru i toplankryss samt to bruer til eiendommer. Det er to tunneler, Vikanestunnelen på 370 meter, inkludert 90 meter miljøtunnel, samt Eggjatunnelen på 320 meter.

– Dette prosjektet har blitt gjennomført etter alle kunstens regler. Vi har samarbeidet godt både med byggherre SVV, konsulent ConStrada og Skanska som har vært en viktig underentreprenør. I tillegg har vi hatt en god dialog med naboer og andre interessenter. Mange har bidratt, så dette er en pris som mange har en andel i, forteller Inge Jan Thorsen.

Prosjektleder Asbjørn Opedal i SVV trekker også frem det gode samarbeidet i prosjektet:

– Det er flere sider ved prosjektet og gjennomføringen som stikker seg ut. Før starten av byggearbeidet og gjennom hele anleggsperioden har vi hatt tett samarbeid og dialog med alle involverte parter. Fra underentreprenører og kommune, til naboer, skole og kirke. På grunn av god kommunikasjon og godt samarbeid gikk hele samhandlingsprosessen sømløst. Prosjektet ble fullført en måned før tiden, innenfor de økonomiske rammene og uten noen skader.