I slutten av november 2014 bestilte Prosjektleder Asbjørn Opedal i Statens vegvesen kaker med påskriften Halvveis! Nå når det nærmer seg jul, kan vi slå fast at mye arbeid er gjort og alt ligger an til å være ferdig til sluttdato den 20. desember 2015.

Skanska tunnel har drevet og innredet de to tunnelene nesten helt ferdig. Det er satt inn veggelementer, samt bygget vann og frostsikringshvelv.

Skanska Betong har støpt seks av sju bruer, og det arbeides for fullt med portaler. To av portalene er helt ferdige, og på den lange miljøportalen forskales «trompeten». Her utvider portalen seg som en trakt/trompet.

På Egga Øst er man i gang med reis, og hele veglinjen på ca. 2,8 kilometer er bygget opp med fyllinger til trau. Videre arbeides det med forsterkningslag / bærelag, og veghøvelen er i arbeid og det kjøres kontinuerlig med pukk og grus.

Asfaltarbeidene utføres av NCC og startet opp i desember. Det er viktig å få asfaltert gjennom tunnelene før jul, slik at Kvinnherad Elektro kan starte sine arbeider med kabelbru.

Prosjektleder: Andreas Skrunes
Anleggsleder: Rune Stumo
Driftsleder: Odd Bjarne Viken.