ENDELIG ER VASSBAKK & STOL TILBAKE PÅ VOSS. 

I Januar gikk  startskuddet for vårt nye prosjekt på VOSS- E16 SKULESTADMO.
Prosjektet har en byggetid på 11 måneder med  overlevering i Desember 2013.  Vi  vant jobben i hard konkurranse med lokal entreprenør.  

Vassbakk & Stol  var sist på Voss i 1991 (Bulken-Sandneset).  
Jobben er kommet godt i gang med masseutskiftning i det kalde vinterværet. Vi håper på mildere vær når vi nå skal i gang med grøftearbeider.
Kontraktsarbeidet  består i hovedsak av:
– ny Europavei  –  830 m
– 2 stk rundkjøringer
– 2 stk kulverter for gang og sykkel trafikk
– Sekundærveger, 600 m
– g/s veger , 1200 m
– masseutskiftning
– natursteinsmuring
– riving av bygninger, 4 stk
– vegbelysning
– støyskjermer
– VA anlegg

Byggherre for prosjektet er Statens vegvesen Region vest og kontraktsum for anlegget er  51 mill. kr.
Anleggsleder:Idar Glomstad og
Prosjektingeniør:Kurt Are Fugle
Formann :Tore M.  Langballe