Arbeid som skal utføres:

  • Den 1550 meter lange strekninga på E39 mellom Hove og Sandved skal bygges om fra to til fire felt veg.
  • 1300 meter av fylkesveg 325 Jærveien og riksveg 13 på Hove blir bygd om.
  • Ny Kvelluren bru.
  • To nye bruer på motorvegen.
  • Ombygging av kryssa på Hove og Sandved.
  • Samt bygging av støyskjermer og lokale støytilta

Prosjektet er et samarbeid mellom Skanska IBM og Vassbakk & Stol.

Det er nedsatt en styringsgruppe for prosjektet bestående av Bjørn Sivertsen (Skanska), John Harveland (Skanska,) Kjetil Rogde (Vassbakk & Stol) og Richard Kvalevaag (Vassbakk & Stol)

 

Adm.Dir
Inge Jan Thorsen