Da er det endelig avklart. Skanska har signert kontrakt på E6 Helgeland for kr. 2,3 mrd. Kontraktsverdien for Vassbakk & Stol som har en andel i prosjektet er ca. kr. 900 mill. som er den største enkeltkontrakt for oss noen sinne.

Vi skulle selvsagt vært uten den litt langdryge avklaringen av dette anbudet, men nå er vi i gang. Det er et stort og krevende prosjekt, men vi er godt rigget for å gjennomføre, forteller Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol.

Et skikkelig OneSkanska-prosjekt

– Vi har fått hele det fantastiske kompetansemaskineriet vårt til å spille på lag og sammen har vi klart å utvikle et meget solid tilbud. Dette prosjektet viser at vi har en helt unik kompetanse til å ta på oss store og komplekse prosjekter. Dette er virkelig et OneSkanska-prosjekt!

Rundt regnet 200 personer fra Skanska og ca. 125 maskiner kommer til å bli engasjert i dette gigantprosjektet de neste tre til fire årene. Følgende Skanska-enheter er involvert:

  • Anleggsregionen Samferdsel og Energi
  • Anleggsregionen Industri, Bro og Marine
  • Vassbakk og Stol
  • Entreprenørservice
  • Skanska Asfalt
  • Skanska Teknikk

Vi bygger for et bedre samfunn.

Kontrakts området som utgjør E6 Helgeland Sør er en veistrekning på totalt 132 km. Veistrekningen er i dag preget av dårlig standard. Den er mange steder smal og har flere flaskehalser. Dette gir dårlig trafikksikkerhet, kraftig redusert kjørehastighet og ulemper for naboene til veien.

Veiutviklingskontrakt med konkurransepreget dialog

Prosjektet E6 Helgeland Sør omfatter i alt syv parseller på en drøyt 13 mil lang strekning mellom Nord-Trøndelag grense og Korgen. Prosjektet gjennomføres som en veiutviklingskontrakt, som gir oss som entreprenør ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift av strekningen over en periode på 15 år. Til sammen skal det bygges 57,5 km ny vei.

– Den spesielle gjennomføringsmodellen gjør at vi har fått en enestående mulighet til å forstå hvilke krav og behov Statens Vegvesen har satt for dette prosjektet. Dialogfasen har vært meget godt gjennomført og vi føler virkelig at vi har fått mulighet til å komme med innspill og til å påvirke valg av løsninger, forteller Inge Jan Thorsen.

Han trekker frem at driftsaspektet hele tiden har vært sentralt både i dialogen, utviklingen av tilbudet og prosjekteringen. – Det at man hele tiden fokuserer på driften av veien er kanskje det aller viktigste argumentet for valg av veiutviklingskontrakt som gjennomføringsmodell.

En ny standard for veiutbygging

Denne måten å gjennomføre samferdselsprosjekter på er en fremtidsrettet modell, og vi ser gjerne at veiutviklingskontrakt med konkurransepreget dialog i større grad brukes som gjennomføringsmodell i samferdselsutbyggingen i Norge.

Prosjektet vil nå gå inn i en samhandlingsprosess hvor Skanska og Statens Vegvesen skal avklare en del detaljer i prosjektet. Det vil bli byggestart i midten av april og anleggsarbeidene vil pågå frem til sommeren 2021. Skanska skal imidlertid drifte veistrekningen i 15 år, så endelig overlevering skjer først sommeren 2032.