I sommer jobbet Vassbakk & Stol sammen med Skanska, med byggingen av en kulvert under jernbanen i Sandnes sentrum.

I en kort periode ble jernbanen stengt og kulverten på ca. 425 tonn ble flyttet på plass ved en SPMT.(self-propelled modular transporter).

Her kan du se 16 dagers arbeid på ca.4 min.
http://www.youtube.com/watch?v=T4nDrRQXQIs