I dag ble kontrakten signert mellom Vassbakk & Stol og Veidekke. Vassbakk & Stol er underentreprenør for Veidekke,  og vi ser frem til et  godt samarbeid på prosjektet.
Vegvesenet sitt prosjekte  E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge ny hovedveg mellom Os og Bergen. Utbyggingen startar ved Svegatjørn i Os og fortsetter til Rådalen i Bergen.

Prosjektet omfatter også ny fylkesveg fra kryss i Endelausmarka til Åsenvegen.

Vi starter arbeidet mandag 12. oktober og ser frem til å komme i gang med jobben,  som vil  strekke seg over ca. 4-5 år.

Se illustrasjonsvideo fra Statens vegvesen  her:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39svegatjornradal/video

Prosjektleder: Ole Jakob Oanes

Anleggsleder: Pål Grinde

Formenn: Helge Pettersen/Jørn Kaland