Vassbakk & Stol eksponerer seg på en flott måte ved sitt prosjekt på Førrestjørn utenfor Haugesund.

På dette prosjektet prøver vi ut elektroniske tennere, for at dette skal kunne være med på å eliminere risiko for forsagere/udetonert dynamitt.

Jobben omfatter:

 • Sprengning i dagen 22 000 fm³
 • Fylling i linje 29 000 fm³
 • Masseutskifting Førrestjørn 12 000 fm³
 • Etablering av omkjøringsveg ved stenging av tunell
 • Ny hovedveg E134: ca. 850 meter
 • Breddeutvidelse og opprusting av Førre-tunellen
 • 180 meter gang- og sykkelveg
 • Avkjøringsramper for 2-plans kryss
 • Omlegging av eksisterende lokalveger
 • 510 meter støyskjerm
 • Vegrekkverk, parkeringsplasser og støyvoll

 

Tunnelen stenges fra 2. mars 2015 og ca. 6 måneder frem i tid.

Anlegget skal stå ferdig 29. april 2016.

Formann: Otto Vold
Anleggsleder: Knut David Vea