På Gamlevegen i Førresfjorden har vi utført grunnarbeider til 8 nye eneboliger samt VA, kantstein, belegningsstein, veier og fortau.

Hovedtyngden av arbeidet har vært grøfting for vann og avløp. Til tross for enkelte utfordringer og overraskelser underveis, kom vi i mål. Som bildene viser, ble resultatet meget bra og byggherren er godt tilfreds med utførelsen.

Takk til den fine gjengen som har stått på for å holde planen. Dere har gjort en kjempejobb!

Prosjektingeniør: Kjell Oddvar Svendsen
Formann: Otto Vold