Vi er nå ferdige med disse arbeidene og selv om utfordringene har stått i kø, er disse håndtert eksemplarisk i hele linjen. Folk har stått på og tilpasset seg med både nattarbeid og høyt arbeidstempo.

Arbeidet har bestått av:
Ny taksebane og avisningsplatform.
26000m2 reasfaltering rullebaneskuldre.
83500m2 bearbeiding og planering av arealer innenfor sikkerhetsområde langs rullebane og taksebaner.
22000 m3 overskuddsmasse etter sprengning og planering i overflygbart sikkerhetsområde.
4000 m kabelgrøfter,12000m med 110mm trekkerør.
950 m overvannsgrøfter.
38 stk betong overvannskummer.
13 stk plassstøpte flomlysmastefundament.

Kontraktsummen har vært på ca.70 mill.

Mange har vært delaktig i utførelsen og på det meste var det rundt 50 personer på anlegget. Resultatet er blitt bra og er levert byggherren innenfor de gitte milepæler og tidsfrister.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt, vel blåst!