Etter drift i vel 2 mnd. er det sprengt ca. 140 000m3 med fjell, det er transportert ca. 110 000m3 med jord og ca. 110 000m3 med stein. Vi har også lagt ca. 260m med 2000mm betongrør.

Her er det fart i sakene!
Det hette seg at New York er byen som aldri sover.
Det kan vi vel også si om øya Stord for tiden. Vi går doble skift på jordkjøring så her skjer det stor endring hver dag. Utstyr på jobben er: 5 borerigger, 3 70tonnere, 3 50tonnere, 2-3 40tonnere, 1-2 30tonnere, 9 ledd dumpere, 2 stk tipptrucker, 2 dozere, 1 vals, 2 sikteverk,

2 hjullastere, ++++. Ja det er ikke helt lett å vite til en hver tid hvor mye utstyr som er på plassJ

For øyeblikket er Torgrim Storstein, Daniel Danielsen og Svenn Stakkestad på plass for å drifte dette på en god måte og det gjør de virkelig.

Det er utrolig gøy og være med, når så mye masse skal flyttes på så kort tid.

Jeg vil takke alle for et kjempe engasjement.
Inge Jan Thorsen snakker om hvor viktig det er at vi passer på arbeidstiden med tanke på oppstart, pauser og avslutning. Jeg kan vel si at Stord prosjektet er et forbilde der.

Byggherren er veldig fornøy med det som er gjort så langt 🙂

Anleggsleder: Richard Kvalevaag