Her bygges det nytt svømme og stupeanlegg i tillegg til videregående skole.

I 1etappe var Vassbakk & Stol underentreprenør for NCC og i 2etappe er vi underentreprenør for Veidekke.

På bilde ser vi bassengene som er under utbygging. Til venstre ser vi terapibassenget.

Vassbakk & Stol er nå inne i 2. etappe hvor vi er i gang med grøfter og planering rundt bassengområdet. Dette arbeidet er svært krevende pga grøfter ligger dypere enn grunnvannet og en del av rørlegging må gjøres av dykkere.

Anleggsleder har vært Bjørn Lindstad og Yngvar Eliassen har nå overtatt denne rollen