Boligområde er en utvidelse østover fra utbyggingen Hemmingstad 1, et prosjekt som Vassbakk & Stol også utførte for samme byggherre, 2011 – 2014.

Vi skal utføre bygging av 680m vei og fortau, 300m gangvei, 100m3 fordrøyningsmagasin DN 1600 samt øvrig teknisk anlegg.

Byggherre for prosjektet er Hemmingstad Gård Utvikling A/S, og kontraktsum er ca. kr. 15 mill.

Anleggsleder: Asbjørn Askeland
Formann på anlegget : Leif Arne Simonsen