For Vassbakk & Stol var det svært viktig å få ta del i dette prosjektet, og det var derfor svært gledelig når vi kunne konstatere at vi fikk oppdragene med alle anleggsarbeid gjennom hhv. K1 og K2.

I K1 har vi vært underentreprenør for AF, mens vi har vært hovedentreprenør for K2. Både samarbeidet mot AF og SVV har vært både utfordrende og lærerikt.

Vi har fått mange gode skussmål fra både AF og SVV gjennom hele prosjektet. Skussmålene går på at Vassbakk & Stol sine ansatte har positive holdninger, god arbeidsinnsats, er fleksible og meget løsningsorienterte.

Til sammen har vi gjort arbeider for nesten en halv milliard kroner.

Tusen takk til alle som har bidratt i disse prosjektene.