Vi ønsker å rette en stor TAKK til alle som har vært engasjert i Fleslandsprosjektene for den utrolige innsatsen de har vist. Et spennende prosjekt med mange utfordringer både på utførelse og logistikk. Vassbakk & Stol har igjen klart å levere «rett produkt til rett tid». Utbyggingen på Flesland har pågått uten vesentlige hindringer for flytrafikken.

Samtidig vil vi få takke personellet på flyplassen for den gode samarbeidsviljen de har vist, og som igjen har medvirket til at prosjektet hat latt seg gjennomføre.

Vi har fortsatt mye arbeid igjen på Flesland, med utbedring av sikkerhetsområder, deice plattform mv. Vi vil ha aktivitet på Flesland fram til sommeren 2012 med varierende styrke.

Terje Saltnes

Anleggsleder