Der vi tar ut fjell skal det etableres et administrasjonsbygg for Framo as. Oppstart på prosjektet var i uke 45/2013, og kontraktarbeidene skal avsluttes i uke 3/2014.

Prosjektet omfatter rensking, boring/ sprenging på seks forskjellige nivå. Utsprengt masse lastes på to Cat 775 og transporteres ca. 500m, om bord på lekter og tippes i sjøen fra lekteren.

Det er lagt opp til en spenstig framdrift for å rekke sluttdato, men vi ligger pr. i dag stort sett på linje med plan. Alle på prosjektet legger ned en stor innsats for å komme i mål!

Ellers vil jeg benytte anledningen til å ønske alle gode kolleger i Vassbakk & Stol en RIKTIG GOD OG FREDFYLT JUL, OG ET GODT NYTT ANLEGGSÅR!

Anleggsleder: Idar Glomstad
Formann: Tore Michael Langballe