Vi startet i slutten av februar i år på  forberedende arbeider for nytt hotell og næringsareal ved Bergen Lufthavn.

De forberedende arbeidene var  delt i tre oppgaver hhv skogrydding ca (22.000 m2), fjerning av jord og løsmasser (ca. 25.000 m3) og sprengningsarbeider (156 000 m3)  inkl borttransport .

Det nye hotellet får en beliggenhet tett på den nye terminalen som er under oppføring.  Det nye hotellet er planlagt åpning  mars 2017.

De forberedende arbeidene  er nå i sluttfasen  og anleggsleder kan se seg fornøyd med en bra gjennomføring av ovennevnte arbeider,  og en god innsats av arbeidsteamet på prosjektet.

God fremdrift og gjennomføringsevne sikret også bestilling på videre grunnarbeider for hotellet, dette sikrer videre arbeid for teamet også utover høsten.

 

Kontraktsum: 23 mill

Anleggsleder : Ole Jakob Oanes

Formann og sprengningsleder : Oddbjørn Garmanslund