Prosjektet på Hylkjeneset 122 er en firemanns bolig tomt,  som har beliggenhet på Hylkje utenfor Bergen.

Vassbakk & Stol har grunnarbeider på denne som inkl. sprengning og opparbeidelse av tomt, klar til bygging.

Skytebas hadde god hjelp av Hege Nielsen, som hadde tatt turen fra kontoret i Morvik for å få gleden av å fyre av første salve på prosjektet.

 

Anleggsleder Thomas Jenssen

Driftsleder Helge Pettersen