Miljøhensyn gjør at oljeriggene som skal ut på feltet ikke er selvforsynt med strøm og trenger derfor strøm fra land for å begynne å bore.

Vår jobb som underentreprenør for Veidekke er blant annet å grave 4 km grøft for 6 stk. 300 kV kabel fra GRID på Kårstø til Haugsneset der kablene føres ut i sjøen. I tillegg skal vi grave for vann, avløp og strøm 22kV til transformatorstasjonen ute på Haugsneset.

Vi skal totalt sprenge ca. 45.000m³, etablere anleggsvei langs kabel traséen og planere for tomt, riggplass og pumpestasjon på Haugsneset.

I første omgang jobber vi mot å klargjøre tomt for bygging av trafo. Planen er å lage tomta klar for byggerier i begynnelsen av mars 16.

Maskiner vi har pr. dags dato er:

  • 2 stk. Volvo 290 gravere, Alexander Øvretveit og Harry Sørenes
  • 1 stk. Cat 349 graver, Jostein Walland
  • 2 borerigger, Knut Terje Rundthaug og Ståle Åsbø
  • 1 A35 dumper, Dag Apeland og 1 A25 dumper


Bergsprengere er Olav André Hansen og Gunnar Kalstø

Harry Mæland og Jakob Langåker går på skoging og sprengning.

Det påregnes en oppbemanning her når vi er for alvor i gang med anleggsvei og grøfter.

Våre arbeider strekker seg ut 2016.

Prosjektleder: Andreas Johan Skrunes
Anleggsleder: Kjell Oddvar Svendsen
Driftsleder: Odd Bjarne Viken
Stikningsingeniør: Svein Arild Johannesen