Fabrikken som skal installeres er en eksisterende luftgassfabrikk som skal flyttes fra Koping i Sverige til Susort.
I forbindelse med etablering av luftgassfabrikken er det behov for å bygge ut nytt 22 kv høyspent jordkabelanlegg  på strekningen fra Haugaland Krafts transformatorstasjon på Klovning til fabrikken på Susort.
Dette innebærer anleggelse av om lag 12,5 km kabelgrøft.

Kabelgrøfta vil gå i og langs fylkesvei 780, gjennom grøntområder med skog, gjennom dyrket mark og i gang- og sykkelvei. Haugaland Kraft har prosjektert kabelanlegget.

Vi startet arbeidene 14. mai og skal ferdigstille arbeidene 20.oktober.
Vi har pr. 31.juli gravd 5863 m.

Vår formann på anlegget er Jan Even Olsen, og med seg på laget har han Kamilla Nielsen, Ragnhild Fosshaug, Kai Arne Østebøvik, Arvid Stakkestad, Svein Kåre Ferkingstad, Stian Heggland, Torstein Eike, Roger Eilertsen Nordset og Stian Kristoffersen.
Sporadisk boring og sprengning i grøft med VS borer og skytebas.

I tillegg leier vi inn gravemaskiner og lastebiler.