Anlegget skal overleveres februar 19

Rørleggingen pågår nå i strandsonen, her må vi være ferdige innen 4 juni (blått flagg). I badesesong skal det ikke foregå noe anleggsarbeid i denne sonen.

Det er mange utfordringer i dette prosjektet men med strålende innsats fra TEAM Sandane følger i oppsatt fremdriftsplan for prosjektet.

 

Vår leveranse

       Midlertidige omkoblinger av eksisterende ledninger

       Etablere grop og nedsetting av pumpebrønn og pumpesump

       Traseer med PVC spillvann og 1000-1600 betong overvann (974m)

       Spunt i pumpesump og deler av traseer, totalt 2400m2

       HEB bjelker for avstivning spunt, totalt 2124 meter

       Grunnvannssenking ved bruk av well-point

       Nytt bygg i tre over pumpesump

       Fjerne eksisterende kummer og ledninger

 

Underleverandører

       Skjæveland – leveranse av betongrør og kummer

 


Pilotprosjekt

Første prosjekt i Norge som benytter Fotrør V.

Den utvendige formen fjerner behovet for å komprimere rundt røret, mens den solide foten sørger for at røret står støtt.

 

Spunt og well-point utstyr

Til denne jobben har V&S kjøpt et hydraulisk spuntaggregat av typen Movax SG60V, denne har kapasitet for 18m spuntnåler og er montert på en 40 tonns graver.

For grunnvannssenking har vi handlet 4 stk well-point pumper av typen Atlas Copco.

 

Anleggsleder – Knut David Vea

Prosjektleder – Thomas Midbøe

Formann – Leif Inge Stange

Bas – Oskar Martin Gaard