Kontrakten omfatter bygging av totalt 2,8 km ny E134 i ny trase fra Skjold (ca. 30 min fra Haugesund) til Solheims krysset.
Det skal bygges to tuneller på til sammen 680 meter. I tillegg skal det bygges nytt kryss i to plan, rundkjøring, 5 bruer med varierende lengde og en gang- og sykkelbru.
Dette er den største kontrakten hittil i Vassbakk & Stol. En svært viktig kontrakt som gir oss et godt fundament på Haugalandet de nærmeste to år.

På bilde er regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens Vegvesen og Administrerende Direktør Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol.

Arbeidet starter sommeren 2013, og er planlagt ferdigstilt i desember 2015.

Andreas Skrunes er prosjektleder for Vassbakk & Stol.