Vi har dette året tatt imot 13 nye lærlinger i bedriften og 12 av disse var møtt opp til samlingen (En kunne dessverre ikke komme pga. sykdom)

Det var en flott gjeng med motiverte ungdommer som nå har startet den praktiske opplæringen for å få sitt fagbrev. Lærlingesamlingen har som målsetning å gi et best mulig startgrunnlag for våre lærlinger, slik at de får en god innføring i hva det vil si å være lærling hos oss. Agenda denne dagen var alt fra HMS, lærlingepraksis, vedlikehold av maskiner og utstyr, samt informasjon om og fra Vassbakk & Stol / Okab.

Etter at vi var ferdige med den faglige delen, gikk turen til en skog i Kopervik for å «krige» litt med paintball. Alle deltok (dvs. alle utenom 2 stk. :-)) og de fleste av oss fikk virkelig kjenne på at vi lever (les blåmerker)

De som deltok på samlingen utenom lærlingene, var:
– Torgrim Storstein (V&S)
– Jon Aage Ødegaard V&S)
– Leif Jakobsen (V&S)
– Terje Stol (V&S)
– Frode Slettebakken (V&S)
– Erling Tjelle (Staupe)
– Harry Aase (Okab)
– Geir Boge (Okab)

Vi ønsker alle lærlingene lykke til med sin praksisperiode her hos oss!

Leif Jakobsen