Leif Jakobsen ønsket velkommen med en presentasjon av bedriften og aktuell informasjon knyttet til dagen. Samlingen varte hele dagen og inneholdt mye forskjellig. Vi hadde med oss representanter fra de opplæringskontorene som den enkelte lærling var tilknyttet, og fikk informasjon om gjeldende praksis, rutiner, rettigheter og krav for den enkelte lærling. Videre ble den offisielle lærekontrakten også signert denne dagen.

Aslaug Jakobsen hadde en gjennomgang av bedriftens krav knyttet til helse, miljø og sikkerhet, samt hva som var viktig for den enkelte ansatte. Torgrim Storstein hadde en gjennomgang på hvordan lærlingordningen fungerer i praksis. Jostein Ytreland gikk gjennom opplæring i bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr, og hadde også en omvisning på vårt område på Bygnes. Der fikk den enkelte se konkrete eksempler og således en bedre forståelse av viktigheten med vedlikehold, samt riktig bruk av utstyr.

Som flere år tidligere, avsluttet vi dagen med pizza og konkurranse (paintball «krig») Det var litt usikkerhet knyttet til hvem som hadde vunnet «krigen» av lærlingene eller de fra V&S / OKAB, men undertegnede er ganske sikker på at samtlige lærlinger nok hadde minst like mange malingsflekker,(treff) som motstanderne.

Årets lærlinger er også dette året en flott gjeng med ungdommer, og vi ønsker lykke til med den tiden de skal være i praksis hos oss!

Hordaland:
Levi Svanberg Vindenes
Andreas Nyland
Torbjørn Duesund Lervaag

Haugalandet:
Jan Andre Haukås
Martin Hovland
Tommy Dagsland Indreland
Henry Langåker mannes
Amalie Lepsøy Hansen

Sør-Rogaland:
Vegard Bjørgengen
Sally Merete Hansen

Staupe:
Martin Glosvik Mehammer
Endre Hillestad