Dette betyr at dagens virksomhet i Lars Staupe AS nå blir organisert i egen avdeling med navnet avdeling Staupe. Avdelingen blir ledet av Jan Einar Rød som også blir med i ledergruppen i Vassbakk & Stol.

Bakgrunn for dette er blant annet:

Administrativt:
Vi ser det enklere å samarbeide internt spesielt om administrative funksjoner som HMS, (KS) kvalitetssikring og personal når vi er ett selskap.

 – vi slipper en del administrativt arbeid som følge av at selskapet er eget A/S som f. eks. revisjon , styremøter, rapporteringer til myndigheter etc.

Produksjon:

–        utnyttelse av maskinpark, samarbeid om verkstedtjenester og sprengning blir enklere og mer effektivt når vi slipper internprising og internfakturering fordi dette er tidskrevende.

–        Stikning og masseberegning

Marked:
De første to år er det vegprosjekter  for ca 1 mrd i Nord Rogaland. I tillegg regner vi med at markedet ellers er på samme nivå som i dag.

Dersom vi skal konkurrere om disse oppdrag må vi styrke oss innen administrative områder som: Opplæring, HMS, KS (kvalitetssikring) og kontrakt. Vi anser det som lettere og mindre resurskrevende og gjøre dette i et selskap.

Avdeling Staupe skal være frittstående avdeling som opererer på samme måte som Lars Staupe AS gjør i dag. Forskjellen er at de f.o.m. høsten 2012 ikke blir eget AS.

Bedriften har på 10 år vist en fin utvikling i markedet og doblet omsetningen fra kr. 30 til kr. 60 mill. Nå skal avdelingen utvikle seg videre, men som en enhet i vassbakk & stol.

19 januar 2012  
Inge Jan Thorsen