Kontrakten inneholder også ombygging av veganleggene ved flyterminalen, samt VA-anlegg i tilknytning til ny T-3 terminal.
Fra nyttår og fram til nå har tiden gått til planlegging og tilrigging. Igangsettelsestillatelse er nå gitt på deler av anlegget, og vi kan starte nedsprengningen av Lilandshaugen.

Prosjektet er svært krevende mhht avstand til nærliggende bygninger, og det er satt veldig fokus på trygg avvikling av sprengningsarbeidene.
Massetransporten fra Lilandshaugen til Lønningstjernet, skal krysse Lilandsveien i en kulvert som vi skal bygge.

Det skal transporteres ca 700.000 m3 stein til fylling av Lønningstjernet, ca 100.000 m3 til gjenfylling av Skjenavatnet, og resterende sprengsteinsmasser skal transporteres til vestsiden av rullebanen for å bygge støyvoller mot øvrig bebyggelse.

Prosjektet er et sammarbeidsprosjekt med Skanska, og skal etter planen være ferdig våren 2014.

Prosjektleder: Roald Himle
Anleggsleder: Morten Ophaug og Erik Isaksætre (Skanska)
Formann: Eivind Brekke, Bjørn Mannes, Anders Lindstad (Skanska) og Nils Huuse (Skanska)