Prosjekt E39 Vågsbotn- Hylkje er nå startet. Med besøk av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på prosjektet i dag, ble første salve avfyrt for ny vei. Se link for mer informasjon om dagens besøk  http://www.ba.no/nyheter/article6052267.ece

Vassbakk & Stol as er underentreprenør for Implenia as og vil står for all veibygging i dagen inkludert VA anlegg på prosjektet.

Prosjektet startet med riving av Hjelle bakeri og 3 omkringliggende hus og vil fortsette for fullt fremover.

Byggeperioden vil vare fra 23.04.12 og beregnet sluttdato er satt til ca. 2 år.

Dette er et stort prosjekt for Vassbakk & Stol og kontraktssum er ca. 100 millioner.

Anleggsleder for Vassbakk & Stol as er Kåre Flatlandsmo og formann på prosjektet er Fred Ove Vatle.

Vassbakk & Stol  ser frem til et godt samarbeid med Hovedentreprenør Implenia as og Statens Vegvesen som er Byggherre.