Sprengningsleder Odd Bjørn Garmanslund har sammen med ekstern samarbeidspartner LA Consulting AS v/Leif A. Ludviksen satt i gang med et  miljø prosjekt i avdeling Hordaland som i tillegg til miljø hensyn også er kostnadsbesparende for sprengningsavdelingen i Vassbakk & Stol.

Brukte skytematter som normalt blir inlevert og kastet blir nå sortert og demontert, for deretter å bruke deler av mattene til å produsere nye matter.

Da vi tidligere kasserte 3 matter med store retur kostnader, blir det nå produsert 1 ny matte av de vi vanligvis sendte i retur.

Dette er et prøveprosjekt som vil bli vurdert fortløpende. Se bilder av selve arbeidsprosessen i tillegg til bilder av skytematter gammel/ny.