Det er planlagt 42 boenheter, og etter ferdigstillelse vil boligområdet framstå som et flott og moderne felt.

Sprengningsarbeidene er unnagjort, og for tiden er det rørlegging som er det mest sentrale.

Vi har full aktivitet på prosjektet sånt at vi skal være klar for oppstart av de første boligene i slutten av april.

Del 1 med butikk og leiligheter er et prosjekt som vi har hatt gående i over ett år sammen med Berge Sag. Her gjenstår klargjøring av uteområder, carporter og parkeringsplass.
Parallelt med butikkbygget, graves også grøfter for vann og spillvann for Karmøy kommune.

Anleggsledere: Richard Kvalevaag og Åsmund Vea
Prosjektingeniør: Kjell Oddvar Svendsen
Formenn: Even Olsen og Dag Amdal