Arbeidene består i følgende: VA-anlegget skal legges om, og vi skal opparbeide tomten. Bygget som blir etablert skal huse en Coop-butikk, med leiligheter på toppen. Kontraktssum er i overkant av 6 mill.

Formann: Even Olsen
Anleggsleder: Richard Kvalevaag
Prosjektingeniør: Kjell Oddvar Svendsen

Nærmere informasjon om prosjektet finnes i denne artikkelen:
http://www.h-avis.no/nyheter/her-blir-det-coop-butikk-1.7712340