Turstien er ca. 6,0 km og går fra Eikeskog til Asparhaug.

Pga. fylkeskommunens ønske om å foreta registrering av eventuelle kulturminner område fra Skeiseid til Asparhaug, blir turstien i denne omgang bygget ca. 3,0 km, fra Eikeskog til Skeiseid.
De siste 3,0 km bygges etter at arkeologene har foretatt sine undersøkelser, som kan bli senhøsten 2014.

Turstien blir bygget ved at terrengoverflaten blir jevnet, fiberduk og geonett rulles ut og deretter legges det 30 cm pukk og 15 cm bærelag.

Stien går over beite- og utmark, langs og over myrer, i skog og vannkryssing hvor vi skal bygge en liten naturstein / betongbru. Noen steder må vi foreta sprengning, andre steder masseutskifting.

Arbeidet er godt i gang, og vi har startet fra begge ender, Eikeskog og Skeiseid.

Tilførte masser hentes fra Aksdal Næringspark hvor vi sprenger og knuser alle nødvendige masser til prosjektet.

Frist for ferdigstillelse er 06.juni 14, og allerede 08. juni vil turstien bli benyttet av noen tusen syklister, da turstien er en del av løypa under Hårfagrerittet.

Kontraktsum: 6,5mill.

Anleggsleder Asbjørn Askeland.
Formenn på prosjektet er Dag Amdal og Ole Meland.

Jeg lengter til vårgrønne lier,
der fuglene bygger sitt bo.
Der går jeg på nybygde stier….,
finner hvile, stillhet og ro.

 Jeg søker de dunkle skoger…,
til myrer og bortgjemte tjern.
Der finner jeg nye krefter…,
ser mening i alt…, min venn.

Jeg drikker av kilder klare
og finner meg selv på ny.
Vandrer under skjeggete graner…,
bort fra den støyende by…

 Det inne ved Malåshøgda…,
der blir min tanke fri…
Lik ørnen på brede vinger
over vann og skogkledd li.

Jeg kjenner de mange dufter…
Av jord…  av vekster…og bar…
Ser symra som atter blømer
hører liv i skog og snar.

Hvile finner jeg i mose og lyng…
når kvelden siger på…
Da takker jeg Ham for livet…
og på nybygget sti jeg fikk gå.