Vi er nå kommet godt i gang med grunnarbeidene på den nye barneskolen på Søreide. VS er underentreprenør for Skanska. Dette er et OPS prosjekt. Det vil si at Skanska har ansvar for prosjektering, bygging og drift/vedlikehold av skolen.

Våre arbeider blir ferdigsstilt i løpet av November 2012.

VS sin del av kontrakten beløper seg til ca. 12 mill kr.

I billedgalleriet kan dere se en tegningsoversikt over skolen.