Jobben omfatter:

  • 7,9 km hovedveg med langsgående gang/sykkelveg og veglys i heile lengden.
  • 6 stk. busslommer med leskur og 1 kollektivterminal med ventehus.
  • 9 kulverter i varierende størrelse.
  • Det er også innbakt i prosjektet at vi skal ha med vannledning for Bømlo Vann og Avløpsselskap langs hele traseen. Veglinja er i hovedsak i jomfruelig terreng.

Vi kom i gang med skoging og tilrigging i desember, og i månedsskiftet januar/februar er vi rundt 40 stk som jobber på prosjektet.

Terrenget vi går fram i er typisk for Bømlo, nokså kupert med fjellknauser og myrer i en god blanding.  En jobb som er midt i blinken for våre folk og utstyr 🙂

I tillegg til å være en stor kontrakt er dette prosjektet spesielt på den måten at det er en totalentreprise. Det vil si at vi har ansvar for prosjektering av et komplett anlegg innenfor reguleringsplanens grenser. Vår samarbeidspartner på prosjektering er Dimensjon Rådgivning AS.

Prosjektleder: Andreas Skrunes

Anleggsledere: Øyvind Staupe og Idar Glomstad
(Øyvind har ansvar for underentrepriser mens Idar tar seg av massehåndtering)

Prosjekteringsleder: Jan Einar Rød

Ute i felten er det formenn: Tjerand Pettersen, Bjørn Mannes og Arne Lindanger som styrer.

Byggherre:Statens Vegvesen.

Vi skal være ferdig med våre arbeider juli 2017.

Mer informasjon finnes på:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/bomlopakken

https://www.facebook.com/Bomlopakken