Vassbakk & Stol er nå i gang med grunnarbeidene til en ny hall for kunstgressbane.

Banen vil ha en spilleflate på 60x40m, og i tilknytning til hallen skal det også lages en parkeringsplass for ca.100 biler.

Prosjektet har en kontraktsum på ca.3 mill, og skal ferdigstilles til påsken 2015.

Anleggsleder: Alf Sætre
Formann: Therje Stol

 

http://www.h-avis.no/sport/skudenes-far-hall-til-varen-1.8656977