Torgrim har vært ansatt i VS i 20 år og har brei erfaring innen anlegg som maskinfører, formann og resurskoordinator på Bygnes.

Jan Einar Rød skal fortsette i avdelingen men med nye arbeidsoppgaver innen stikning og masseberegning. Dette etter ønske fra han selv.

Dette blir en god løsning for avdelingen og VS fordi begge ønsker å ta fatt på nye oppgaver og begge har rett bakgrunn til stillingene.

Kontakt person: Inge Jan Thorsen

Mobil : 930 15 575
E-post: inge-jan.thorsen@vassbakk.no