Vi skal grave ut for ny Næringseiendom inkl. parkeringskjeller under sjønivå for Skanska i Vågsgaten i Sandnes.

Vi har startet med fjerning av forurensede masser trinn 1.

Det er totalt ca 20 000 tonn masse som skal sorteres i 0 –50 mm  på anleggsområdet.

Masser under 50 mm er forurenset og blir fraktet bort med båt til Langøy,disse massene er så å si flytende.

Søndag  08.01.2012 ble det satt lasterekord med 4,5 time på å laste båten med 1900 tonn masse, gammel rekord var 8 timer.

 Formann på anlegget er Jan Egil Stokkeland