Det tok nesten ett døgn før den midlertidige påkjøringen var omlagt med to felt og ferdig asfaltert.

Nå starter arbeidet med å grave bort gammel vegkropp, sprenge og bygge nytt vegfundament. Det skal støpes midtrekkverk, monteres lysmaster, bygges støyskjerm og sideterreng skal lages til. Videre gjenstår det en del arbeider ved den nye rundkjøringen som knytter det nye veganlegget sammen med gamle E134. Alt dette arbeidet vil pågå fremover og skal være ferdig i god tid før offisiell åpning 17. november 2015.

Det er ikke registrert trafikale problemer og omleggingen ser ut til å ha gått veldig fint. Statens vegvesen har uttrykt at de er meget fornøyde med å legge trafikken om til ny og bedre veg!

 

Anleggsleder: Rune Stumo