I forbindelse med nytt pumpeanlegg for diesel og aviform (væske som legges på rullebanen for å oppnå god friksjon) på Flesland har snekkerne våre Tor Bjørn og Jens satt opp boder og letak for elektrosentral og sanitet. De er fullt isolert. Anleggsleder Kåre Flatlandsmo informerer om at anlegget er klart til å tas i bruk om et par uker. Formann på anlegget er Helge Pettersen.