Det skal bygges en flerbrukshall i tilknytning til skoleområdet – til bruk for skolen og bygda.

Hele bygda og ordfører i Karmøy var til stede under første spadestikk.

Vassbakk & Stols arbeider består i avskoging, vegetasjons rensk, masseutskifting, opparbeiding av VA- anlegg og kabelgrøfter.  

I første etappe har vi utført grunnarbeider og klargjort for betongarbeider for 1. byggetrinn, dvs. skolebygget.  

Jobben innebærer mye massetransport i form av bort kjøring av jord/løsmasser (20 000 m3) og fylling av sprensgsteinsmasser (23 000 m3). Transporten og grunnarbeidene foregår tett opp til Håland Skole og vi har forsøkt å begrense risiko og skadevirkninger gjennom følgende tiltak:

– Hålandsvegen er blitt stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden
–  Det er opparbeidet midlertidig gangveg forbi anleggsområdet og ferdsel på Hålandsvegen er begrenset til et krysningspunkt vestover (mot Torvastadvegen og forbi skolen).
-Samtlige sjåfører har gjennomgått SJA for sikker ferdsel langs transport-aksen mellom anleggsområde og tippområde. 
– Blindsone aksjon i form av videofilm, praktisk opplæring og utdeling av refleksvester til elever ved Håland Skole er gjennomført.

Anleggsleder: Knut David Vea
Formann: Leif Inge Stange