Årets messe ble arrangert 20. og 21. januar i Sysco Arena. Her får omkring 2500 elever muligheten til å snakke med nærmere 60 utstillere fra hele regionen, og hjelp til å bestemme yrkesretning.

Dette er en god arena for å vise hva vi kan tilby unge og potensielt fremtidige arbeidstakere.

De som representerte V&S på utdanningsmessen i Sysco Arena dette året, var Jon Aage Ødegaard, Torgrim Storstein, Geir Jone Bjelland, og Harry Aasen fra Opplæringskontoret (MEF)

For mer informasjon, se følgende linker:

http://www.h-avis.no/Her_f_r_de_hjelp_til___velge-5-62-2555.html

https://www.facebook.com/Yrkesmesse

http://tvh.no/2500-ungdommer-inntar-sysco-arena/34973