Vi er i gang med saneringsjobb for Karmøy Kommune på Sandane på Åkra. Maskinfører Nils Urdal manøvrerer vårt nye spuntaggregat som benyttes på jobben. Oscar M Gaard er grunnarbeider på jobben. Montører fra Malleus maskin deltar også for å se at alt går riktig for seg. Vi skal spunte flere tusen m2 de kommende ukene.