På L. Storesund og Sønner AS sitt tankanlegg har vi stått for sprengning/ meisling av ca. 4500 m3 fjell med strenge rystelsesbegrensninger (18 mm/s) ettersom det har vært i nærheten av store dieseltanker mens de har vært i drift. Graving- og bort transport av ca. 5000 m3 løs masser i koordinasjon med hoved entreprenør Malvin Varne AS sine betongarbeider og kontinuerlig drift på tankanlegget har også gitt logistiske utfordringer og behov for god kommunikasjon mellom alle involverte.

Arbeidene utføres som følge av nye krav om oppsamlingsarrangement for eksisterende tanker (> 10 m3) i tankforskriften som trer i kraft den 31.12.2018.

Nå er hovedvekten av våre arbeider ferdigstilt, men vi regner med tidsmessig å fremdeles ha halvparten foran oss. Stemningen er god på anlegget og vi gleder oss til fortsettelsen.