Vi har sprenging på ca. 350.000m3
jord på ca. 350.000m3
Rørlegging ca. 1000m, kun betong. Store dimensjoner på rørene, opp til 2000mm.

Richard Kvalevaag har gjennomført risikovurdering sammen med formann, bas og alle ansatte. SJA ble gjennomført for utvalgte arbeidsoperasjoner.
Fremtidige arbeidsoperasjoner som medfører risiko blir gjennomført. En god gjennomgang med gode synspunkter på risiko-områder og tiltak.

Ny rigg er på plass. HMS tavla er allerede oppe hvor alle viktige opplysninger som: Risikovurdering, SJA, organisasjonskart og beredskapsplan er tilgjengelig.

Oppstart av anlegg 15.11.2012
Sluttdato 01.07.2013

Anleggsleder: Richard Kvalevaag
Formann: Jostein Eikesdal