PLASTRING I SJØ PÅ RYFAST

Vi har på oppdrag for M3 Anlegg plastret ca. 6000 m2. Vi har på dette prosjektet en Cat 345 (Kay Morten Grevstad), Cat 336 (Morten Skeie), Volvo EC 290 (Henning Skretting) og en Volvo A40 (Gediminas Simkunas). Prosjektet startet 12.02.2018 og er ferdig  ved utgangen av Mai måned 2018. Hoved entreprenør er AF.

Vi er nok en gang stolte over arbeidet som er utført.

Anleggsleder: Mangor Huus

Formann: Sten Inge Haaland